Goed nieuws voor Verenigingen van Eigenaren

Veel VvE’s willen hun energievoorziening verduurzamen en zelf stroom opwekken. Energiecooporatie Zon op Leiderdorp heeft een model ontwikkeld waarin leden van VvE’s en huurders mee kunnen doen aan een collectieve zonnestroominstallatie die op hun gezamenlijke dak duurzame energie produceert.

Hoe komt dat er nog maar weinig VvE’s zonnepanelen hebben?

Veel VvE’s hebben daken die geschikt zijn voor zonnepanelen, maar in tegensteling tot eengezinswoningen is het vaak kostbaar of onmogelijk om individuele woningen direct op een zonnestroominstallatie op dit dak aan te sluiten. In het gunstigste geval wordt slechts een kleine zonnestroominstallatie aangelegd die de energie opwekt voor collectieve voorzieningen zoals de lift en verlichting van gemeenschappelijke ruimten.

Hoe werkt een collectieve zonnestroominstallatie?

Bij een collectieve zonnestroominstallatie wordt de opgewekte energie via een aparte netaansluiting aan een energieleverancier geleverd. De vergoeding voor de opgewekte stroom fluctueert gedurende de looptijd van het project. Door gebruik te maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) wordt echter gedurende 15 jaar een minimumtarief gegarandeerd. Voor 2023 is dit tarief vastgesteld op 14 ct/kWh. In perioden met hoge stroomtarieven kan de vergoeding van de energieleverancier echter hoger zijn, en dit voordeel wordt dan doorgegeven aan de deelnemers. In perioden met juist lage stroomtarieven zorgt de SCE-regeling ervoor dat altijd het minimumtarief wordt vergoed.

Welke vergoeding krijgt elke deelnemer voor de duurzaam opgewekte stroom?

Hoeveel vergoeding een individuele bewoner krijgt, hangt van het aantal aandelen dat hij of zij in de installatie heeft. Deze aandelen worden certificaten genoemd. Hoe groter het aantal certificaten dat u aanschaft, hoe groter uw aandeel is in de door de installatie opgewekte duurzame energie.

Wat kost het om mee te doen?

Zonnestroomdelen kosten gemiddeld rond de € 250 per certificaat wat overeenkomt met de opwek van ca. 250 kWh per jaar. Deze eenmalige investering wordt naar verwachting binnen 7 tot 10 jaar terugverdiend. Het aantal certificaten hangt af van uw budget en niet van uw jaarlijks elektriciteitsverbruik.

Ben ik als bewoner binnen de VvE verplicht om mee te doen?

Nee, meedoen aan een collectief zonnestroomdak op uw VvE is niet verplicht. Als u niet meedoet, betaalt u ook niet mee. Als we niet alle certificaten binnen de VvE kunnen verkopen, mogen andere bewoners van Leiderdorp meedoen. De kosten worden in elk geval alleen door de certificaathouders gedragen.

Kan de VvE de inkomsten van het project inzetten voor collectieve voorzieningen?

De VvE ontvangt uit het project een vergoeding voor het ter beschikking stellen van het dak. Daarnaast kan de VvE ook een eigen aandeel in de zonnestroominstallatie nemen. Hiermee kunnen collectieve voorzieningen zoals lift of verlichting voortaan van goedkope groene energie worden voorzien. Op deze manieren profiteren ook VvE-leden die geen certificaten hebben in de installatie.

Kan ik tussentijds certificaten bijkopen of verkopen?

Ja, tussentijds kunt u uw zonnestroomcertificaten aan iemand anders aanbieden of certificaten overnemen die door andere bewoners worden aangeboden.

Kunnen ook anderen dan niet-VvE-leden of huurders meedoen?

Ja, bij een collectieve zonnestroominstallatie wordt gebruik gemaakt van de zogeheten Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Dat betekent dat niet alleen leden van de VvE maar ook iedereen uit dezelfde en direct aangrenzende postcodegebieden kan meedoen. Uitgangspunt is echter dat de zonnestroominstallatie is bedoeld voor leden van de VvE en huurders van het pand. Zij krijgen voorrang bij de verkoop van de certificaten.

Wie regelt het?

Om alles administratief en technisch in goede banen te leiden, wordt de gezamenlijke installatie ondergebracht bij de energiecoöperatie Zon op Leiderdorp. Deze coöperatie heeft in Leiderdorp ondertussen 2 zonnedaken ontwikkeld (op de Gemeentewerf, en op het dak van de sportzaal De Hoftuyn), en weet daardoor wat er voor een nieuw zonnedak en de subsidieaanvraag geregeld moet worden. Wie certificaten aankoopt, wordt daarmee ook lid van Zon op Leiderdorp. De coöperatie sluit een contract af met een energieleverancier die de stroom afneemt en daarvoor een vergoeding betaalt. Deze vergoeding, en de ontvangen subsidie keert de coöperatie na aftrek van kosten en reserveringen, jaarlijks uit aan haar leden. De coöperatie heeft geen winstoogmerk, en de winst van het project wordt geheel uitgekeerd aan de certificaathouders van een project, tenzij deze daar zelf anders over besluiten.

Hoe zit het met verzekeringen en onderhoud?

De installatie komt op het complex te staan, maar functioneert hier los van en krijgt een eigen meterkast en aansluiting. Tussen de VvE en de energiecoöperatie worden heldere afspraken gemaakt. Het ter beschikking stellen van het dak wordt via een recht van opstal bij een notaris geregeld. De energiecoöperatie regelt ook de verzekeringen en het onderhoud van de installatie. De VvE krijgt er dus geen taken bij en heeft ook geen extra kosten.

Wat gebeurt er als de installatie is afgeschreven?

Een zonnestroomproject duurt in eerste instantie 15 jaar. De zonnestroominstallatie is dan naar verwachting nog niet aan het einde van zijn levensduur is (deze is minimaal 25 jaar). Na 15 jaar kan de installatie wel van het dak worden verwijderd. Hier zorgt Zon op Leiderdorp dan voor vanuit een reservering binnen het project. De VvE kan er echter ook voor kiezen om de installatie na 15 jaar geheel over te nemen. Misschien is de VvE tegen die tijd bezig om het gebouw aardgasvrij te maken. Hierdoor kan er extra stroom nodig zijn voor een oplossing met warmtepompen of andere manieren van verwarmen.

Wat is de SCE-regeling?

De SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin het project start geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

Wat kunnen we als VvE nog meer als het gaat om verduurzaming?

Ook VvE’s zullen de komende jaren flink moeten investeren in de verdere verduurzaming van hun complexen. Dat leidt soms tot flinke spanningen binnen de VvE. Een collectief zonnestroomdak is een eerste en relatief eenvoudige stap om dit traject in te slaan. De ervaring leert dat mensen die hieraan meedoen, eerder geneigd zijn om bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen. Ook is een zonnestroominstallatie een goede eerste stap om samen met andere leden van de VvE te onderzoeken welke andere oplossingen er zijn om het comfort te verhogen en tegelijkertijd de energierekening te verlagen. Een zonnestroomproject kan ook goed gecombineerd worden met dakrenovatie en -isolatie.

Deel dit bericht

Lees ook de volgende berichten

Nieuws

Het verloop van 2021

Ook dit jaar was er een grote belangstelling voor de certificaten van ons tweede zonnedak. In minder dan een dag waren ze uitverkocht. Firma Freek van Ons heeft ze in september geplaatst waarna in bedrijf zijn genomen.

Lees verder »
Nieuws

Het verloop van 2020

Na het succes van het eerste zonnedak, zijn we op zoek gegaan naar een vervolgdak. Die is gevonden: het dak van de sporthal Hoftuyn is door de gemeente Leiderdorp beschikbaar gesteld.

Lees verder »

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief