Het verloop van 2018

APRIL 2018

Na een oproep van de gemeente is een initiatiefgroep bijeen gekomen om plannen te maken voor het oprichten van een zonnecoöperatie. Voorlopige leden: Lodewijk van Aernsbergen, Jan Baronner, Ton Cremers, Coen Huisman, Marian Kathman, Johan Kools en Henk van Rooijen.

De eerste plannen bestaan onder meer uit het bezoeken van bestuursleden van andere zonnecoöperaties in de omgeving.

Diverse andere mensen geven aan belangstelling te hebben voor zonnepanelen op een collectief dak.

AUGUSTUS 2018

Het bestuur van de zonnecoöperatie in oprichting maakt kennis met de nieuwe wethouder Duurzaamheid Willem Joosten (VVD). De wethouder toont zich zeer betrokken, duurzaamheid is eigenlijk het meest boeiende deel van zijn portefeuille omdat hier zo ontzettend veel nieuw beleid moet worden ontworpen.

SEPTEMBER 2018

Fonds 1818 doet een toezegging voor een startsubsidie van €2000. De zonnecoöperatie wordt steeds concreter! De Leiderdorpse notaris Neve heeft zijn hulp bij de oprichting toegezegd.

De gemeente heeft inmiddels één dak bouwtechnisch geschikt bevonden voor de plaatsing van maximaal 100 panelen. Het gaat om een loods van de milieustraat naast het gemeentehuis. Voor onze businesscase is dit een wat te klein dak om mee te starten, maar het is natuurlijk wel goed nieuws. De gemeente laat het dak van zwembad/sportcomplex De Does nog onderzoeken.

Verder hebben we definitief besloten gebruik te gaan maken van de expertise van Zon op Nederland (www.zonopnederland.nl). Alfons Ramb zal ons terzijde staan.

OKTOBER 2018

Ook de gemeente heeft een subsidie toegezegd, waarmee we onze te verwachten startkosten nu geheel kunnen dekken.

NOVEMBER 2018

De website is online!

DECEMBER 2018

Op 14 december is de coöperatie Zon op Leiderdorp officieel opgericht bij notariële akte. Voorzitter Johan Kools en bestuurslid Henk van Rooijen hebben bij notaris Neve hun handtekening gezet. We zijn nu ook formeel gestart! Uiteraard zijn we al maanden officieus bezig.

Het eerste bestuur bestaat uit:
Johan Kools, voorzitter
Ton Cremers, penningmeester
Coen Huisman, secretaris
Henk van Rooijen, lid
Lodewijk van Aernsbergen, lid (en energieambassadeur)
Het bestuur wordt ondersteund door Jan Baronner en Marian Kathmann. Vanuit Zon op Nederland krijgen wij ondersteuning van Alfons Ramb.

Deel dit bericht

Lees ook de volgende berichten

Nieuws

Het verloop van 2021

Ook dit jaar was er een grote belangstelling voor de certificaten van ons tweede zonnedak. In minder dan een dag waren ze uitverkocht. Firma Freek van Ons heeft ze in september geplaatst waarna in bedrijf zijn genomen.

Lees verder »
Nieuws

Het verloop van 2020

Na het succes van het eerste zonnedak, zijn we op zoek gegaan naar een vervolgdak. Die is gevonden: het dak van de sporthal Hoftuyn is door de gemeente Leiderdorp beschikbaar gesteld.

Lees verder »

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief