Het verloop van 2019

Januari 2018

Het nieuwe jaar is goed gestart met een flink artikel in het Leiderdorps Weekblad. Zie de link onderaan.

Na enige aanloopperikelen melden steeds meer mensen zich als potentieel lid van de coöperatie.

februari 2019

Een eerste dak!

Het begint duidelijk te worden waar we kunnen beginnen met ons eerste project. Een loods van de gemeentewerf, naast het gemeentehuis, is geschikt gevonden voor een aardig aantal zonnepanelen. Eerst leek het dak te klein, maar door de panelen efficiënt te plaatsen kunnen we er toch zo’n 200-240 op kwijt. Dat is een prima project om mee te beginnen!

De gemeente is voor ons ook nog andere daken aan het onderzoeken, waarover later hopelijk meer.

Maart 2019

Request for Information

De constructeur van de gemeente heeft inmiddels genoeg informatie verzameld om voor het eerste project te kunnen beginnen met het offertetraject. We hebben een zestal bedrijven een request for information (RFI) gestuurd. Op basis van de informatie die ze ons sturen zullen we enkele bedrijven vragen een uitgebreide offerte te doen.Aanmeldingen

Ondertussen is er behoorlijk wat belangstelling voor het initiatief van Zon op Leiderdorp. We hebben in totaal 77 mensen die op de hoogte gehouden willen worden, waarvan er 42 zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven in ons administratiesysteem (zie hier).

April 2019

Principebesluit gemeente

Op 23 april heeft het college van burgemeester en wethouders het principebesluit genomen om het dak van de loods van de gemeentewerf voor minstens 15 jaar ter beschikking te stellen aan onze zonnecoöperatie. Weer een belangrijke stap voor ons, omdat we nu verder kunnen met de offertes. Naar verwachting kunnen we ruim 200 panelen kwijt op het dak van de loods. We verwachten meer belangstelling, daarom zijn we van plan snel door te gaan met een tweede dak.

En passant heeft het college ook al het besluit genomen het dak van zwembad/sportcomplex De Does ter beschikking te stellen. Hoewel het een zeer geschikt dak is, zitten er nog wat haken en ogen aan: het dak wordt over enkele jaren opgeknapt en we zijn nog aan het onderzoeken welke consequenties dat heeft voor onze business-case.

Er is ook nog sprake van een derde dak van de gemeente, maar voordat we dat bekend kunnen maken moeten de gebruikers van het pand op de hoogte gebracht worden.

We gaan dus eerst verder met het project “gemeenteloods”.

Offerteaanvraag

We hebben van vijf bedrijven een reactie gekregen op onze Request for Information. Alle bedrijven kwamen met een goed onderbouwd plan. We hebben aan drie bedrijven gevraagd dit plan om te zetten in een gedetailleerde offerte, op basis waarvan we een keuze gaan maken voor een installateur.

Mei 2019

Offertes

De drie bedrijven aan wie we gevraagd hebben offertes uit te brengen, hebben ons één of meer voorstellen gedaan. We zijn nu bezig de offertes te beoordelen. Op korte termijn besluiten we met welk bedrijf we in zee gaan.

Juni 2019

Voorlopige sluiting inschrijving eerste dak

Op basis van de voorlopige inschrijving van het eerste project op het dak van de loods van de gemeentewerf verwachten we dat er meer belangstelling is dan dat er zonnepanelen op het dak passen. Daarom hebben we de officiële voorinschrijving op dit dak nu gesloten en een nieuw project geopend. De mensen die al zijn ingeschreven, krijgen straks voorrang.

Het is nog gewoon mogelijk in te schrijven, maar dat kan dan bij het project met de voorlopige naam “wachtlijst”. Het is natuurlijk mogelijk dat ook mensen op deze wachtlijst al de kans krijgen bij het eerste dak.

Juli 2019

Voortgang

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we op allerlei vlakken weer vooruitgang geboekt.

Wegens grote belangstelling hebben we de inschrijving voor ons eerste project afgesloten en een nieuwe inschrijvingsproject geopend onder de werktitel “wachtlijst”.

Mensen die zich daar inschrijven hebben wellicht ook kans op deelname aan het eerste project, maar we willen de mensen die zich eerder hebben ingeschreven voorrang kunnen geven.

De afspraken met de gemeente over het gebruik van het dak van de gemeentewerf worden steeds gedetailleerder. Het is logisch dat zonnepanelen op andermans dak vraagt om nauwkeuriger afspraken dan wanneer het om je eigen dak gaat. We zijn bijvoorbeeld bezig met een notariële overeenkomst voor recht van opstal en een zogenaamde locatieovereenkomst. Dit blijkt nog vrij veel tijd te kosten.

Andere daken

Omdat de belangstelling, net als onze eigen ambitie, groter is dan het dak van de gemeentewerf, kijken we ook naar andere daken. We zijn ook daarover in overleg met de gemeente, maar ook met particulieren. We zijn in deze gesprekken nog niet ver genoeg om hier al details daarover te vermelden.

Klimaatakkoord

U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is een nieuw klimaatakkoord in Nederland. Dit heeft op allerlei vlakken consequenties. Ook voor projecten als het onze: omdat er gesleuteld wordt aan de energiebelasting op elektriciteit, heeft dat gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen in het algemeen en die van ons in het bijzonder. Een deel van de winst zit ‘m namelijk in de teruggave van energiebelasting (zie ook Hoe werkt het). Hoe het precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. We hebben eerst meer duidelijkheid nodig over toekomstige regelingen, om te kunnen bepalen hoe het zit met de financiële basis van ons project.

Oktober 2019

It giet oan!

Na een kleine anderhalf jaar voorbereiding is het eindelijk zover: we kunnen jullie certificaten aanbieden van ons eerste zonnedak.

In het blok Willem Alexanderlaan 1 – inschrijvingsprocedure en toewijzing staat belangrijke informatie over wanneer dit gaat gebeuren (binnenkort), wat je moet doen om je in te schrijven en wat de deadlines zijn (ook binnenkort).

In het blok Willem Alexanderlaan 1 – details vind je informatie over dit eerste dak en bijvoorbeeld de gekozen leverancier.

Alle getallen genoemd in deze blokken zijn indicatief; de definitieve getallen staan in de informatiebrochure die binnenkort wordt gepubliceerd. Deze wordt verzonden aan de mensen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief en op de site gepubliceerd.

16 oktober 2019 18:00 uur

Start inschrijving.

Zojuist is de definitieve inschrijving voor het eerste zonnedak van Zon op Leiderdorp van start gegaan. We zijn erg benieuwd hoeveel mensen zich definitief inschrijven!

December 2019

20 december: de laatste panelen zijn geplaatst en de installatie is aangesloten op het stroomnet. We leveren groene energie!

16 december: vanmorgen is de firma Freek van Os begonnen met het plaatsen van de zonnepanelen. Na ruim anderhalf jaar voorbereiding voelt dat weer als een nieuwe mijlpaal!

Afgelopen tijd is er flink wat gebeurd in Zon op Leiderdorp. Tot begin november hebben zich ruim voldoende mensen ingeschreven op ons eerste zonnedak. We hebben de meeste mensen het aantal certificaten kunnen bieden dat ze graag wilden, ook omdat een enkele “grootafnemer” besloot nog even te wachten tot het volgende dak.

Tot nu toe bestond onze coöperatie slechts uit vijf bestuursleden. Dank zij het feit dat we onze certificaten nu hebben kunnen verkopen, hebben we er 24 leden bijgekregen en zijn we met 29! Aangezien de betalingen voorspoedig binnenkwamen, hebben we in de loop van november de firma Freek van Os de opdracht kunnen geven voor het plaatsen van de zonnepanelen. Het gaat nu echt gebeuren!

Begin december heeft Liander de aansluiting aangelegd, zodat we onze stroom straks ook op het net kunnen krijgen. De planning is nu dat in de week van 9 december de bliksemafleiders op het dak aangepast worden, zodat in de week van 16 december, ijs en weder dienende, de panelen geplaatst kunnen worden. Onze eerste stroomopbrengst zal dus al dit jaar op het net komen. Eens kijken wat de donkerste dagen van het jaar nog kunnen opleveren.

Deel dit bericht

Lees ook de volgende berichten

Nieuws

Het verloop van 2021

Ook dit jaar was er een grote belangstelling voor de certificaten van ons tweede zonnedak. In minder dan een dag waren ze uitverkocht. Firma Freek van Ons heeft ze in september geplaatst waarna in bedrijf zijn genomen.

Lees verder »
Nieuws

Het verloop van 2020

Na het succes van het eerste zonnedak, zijn we op zoek gegaan naar een vervolgdak. Die is gevonden: het dak van de sporthal Hoftuyn is door de gemeente Leiderdorp beschikbaar gesteld.

Lees verder »

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief