Voor wie werken we en hoe werkt het?

Ben je Leiderdorper en zou je graag zonnepanelen willen, maar heb je geen eigen dak? Of geen geschikt dak? Of vind je het te veel gedoe? Doe dan mee met de collectieve zonnedaken van Zon op Leiderdorp! Wij leggen zonnepanelen op grote daken en daar kun je in meedoen.

Certificaten

Je koopt een aantal certificaten en deelt 15 jaar mee in de winst die we maken door de opgewekte stroom te verkopen aan een energiebedrijf. Momenteel is dat Greenchoice. Het bedrag van je investering verdien je naar verwachting terug in circa 8 à 10 jaar. En je draagt ook nog eens bij aan een betere leefomgeving.

Een certificaat staat voor ongeveer 250 kWh stroom per jaar. De kosten per certificaat verschillen per project, maar reken op 250 tot 300 euro. Daar komt BTW bij, maar die krijg je later weer terug. De precieze hoogte van het bedrag weten we als de offertes rond zijn. Op dat moment maken we een businesscase en brochure op basis waarvan je kunt beslissen of je meedoet.

Postcoderoosregeling

Onze projecten vallen onder de zogenaamde postcoderoosregeling en we ontvangen gedurende een looptijd van 15 jaar subsidie in de vorm van een garantiebedrag per geproduceerde kWh. Mocht de stroomprijs dalen en we dus minder van het energiebedrijf ontvangen dan vult de overheid aan tot het gegarandeerde minimumbedrag. Voorwaarde om mee te doen is dat jij of je bedrijf of bijvoorbeeld je vereniging op het moment van uitgifte van de certificaten in de buurt (binnen de ‘postcoderoos’) van de zonne-installatie woont. Elk adres in Leiderdorp voldoet daaraan.

Heb je interesse gekregen in deelname aan de zonnecoöperatie Zon op Leiderdorp en wil je meer weten? Hieronder leggen we diverse details uit, bijvoorbeeld:

  • Hoe werkt de investering precies?
  • Hoe profiteer je van de opbrengst?
  • Hoe zit het met mijn eigen energieaansluiting?

Alle hieronder genoemde bedragen zijn voorbeeldbedragen. In de brochure die we verspreiden bij de start van de verkoop van certificaten kun je de definitieve bedragen vinden.

Investeren in certificaten

Je koopt een aantal certificaten en hebt daarmee recht op een evenredig gedeelte van de opbrengst van het zonnedak. Jij verdient de investering terug doordat de coöperatie de stroom verkoopt aan een energiebedrijf.

Een certificaat komt ongeveer (!) overeen met het bezit van één klein zonnepaneel en kost ongeveer 250-300 euro, exclusief BTW. De BTW die daarbij komt (21%) schiet je voor, maar krijg je later, via de coöperatie, van de belastingdienst terug.

De prijs van het certificaat hangt af van wat installateurs ons aanbieden. We vragen offertes op en kiezen de meest gunstige op basis van onder andere ervaring, prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Als de prijs definitief is, bepaal je of je meedoet en met hoeveel certificaten. We hanteren een minimale afname van drie certificaten en wellicht ook een maximum; dat is afhankelijk van de belangstelling.

Deel in de opbrengst – met vangnet in de vorm van subsidie

De coöperatie verdient op twee manieren geld met onze zonnedaken. De geproduceerde zonne-energie wordt verkocht aan een energiebedrijf. Dit levert een tarief per kWh op. Naast de verkoop, krijgen we per kWh ook een subsidie in de vorm van een garantietarief. De overheid vult de van het energiebedrijf ontvangen opbrengst indien nodig aan tot een bedrag van 12,4 cent per kWh (voor projecten die starten in 2024). De afgelopen jaren was die subsidie niet nodig, omdat we ruim meer dan het garantietarief van het energiebedrijf ontvingen.

Van de opbrengst moeten jaarlijks kosten betaald worden, vooral voor de verzekering van de zonne-installatie. De winst na aftrek van belasting krijg je uitgekeerd. Op die manier verdien je in naar schatting 8 tot 10 jaar je investering terug. Daarna begin je dus te verdienen aan je investering.

Deelname aan de postcoderoosregeling

Je mag meedoen met deze regeling als je op het moment van aanschaf van certificaten in de buurt woont van het betreffende zonnedak. Preciezer gezegd, je moet binnen dezelfde postcoderoos wonen waar ook de zonne-installatie zich bevindt. Een postcoderoos bestaat uit één centrale postcode en de direct aangrenzende postcodegebieden. De regeling wordt daarom ook wel de postcoderoosregeling genoemd. Officieel heet de regeling “Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking”, ofwel SCE.

Als inwoner van Leiderdorp voldoe je sowieso aan deze eis. Mocht je gedurende de looptijd van het project buiten Leiderdorp verhuizen dan is dat geen probleem; je kunt gewoon lid blijven van de coöperatie en mee blijven delen in de opbrengsten.

Eigen energieaansluiting

Een andere voorwaarde is dat je zelf een zogenaamde kleinverbruikeraansluiting hebt. Dat heb je als je een koop- of een huurwoning bezit en zelf een contract met een energieleverancier hebt (dus niet de verhuurder).

Zo’n kleinverbruikersaansluiting betekent in technische termen dat je één van de volgende aansluitingen hebt: 3x25A, 3x35A, 3x50A, 3x63A of 3x80A. Dat geldt voor vrijwel alle huishoudens en kleine bedrijven. Zo nodig kun je bij netwerkbeheerder Liander navragen welke aansluiting jouw huis heeft.

Je doet mee voor 15 jaar

De subsidieregeling geldt voor 15 jaar met een uitloopperiode van 1 jaar voor het geval de opbrengst door bijvoorbeeld storingen is tegengevallen. Wil je tussentijds uitstappen, om welke reden dan ook? Dat kan. Je kunt je certificaten verkopen aan een andere inwoner van Leiderdorp tegen de restwaarde of een andere prijs die jullie overeenkomen. De overdracht vindt plaats via de coöperatie.

Je wordt lid van de coöperatie

Als je certificaten koopt, word je deelnemend lid van de coöperatie. Dat is een voorwaarde om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen. Je wordt dan ook mede-eigenaar van het zonnedak. Je kunt dan dus ook meebeslissen over de keuzes voor jouw dak.

Tweemaal per jaar houden we een algemene leden vergadering, meestal in mei en december. In de eerste vergadering presenteren we het resultaat over het afgelopen boekjaar en beslissen we over de winstuitkering aan de leden. In december stellen we de begroting voor het komende jaar vast.

In beide vergaderingen bespreken we daarnaast relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen en is er volop gelegenheid voor de leden om vragen te stellen en/of zaken in te brengen.

Heb je interesse?

Geef dan je gegevens vrijblijvend aan ons door. Via onderstaande knop kan je je aanmelden voor het klantenportaal van Zon op Leiderdorp en Energie Samen. Energie Samen is een overkoepelende organisatie voor coöperaties als de onze. Je kunt in het klantenportaal zelf alle gegevens up-to-date houden. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig mee om.

Let op: dit is nog geen definitieve inschrijving. Zodra we een nieuw project hebben en meer details daarvan weten, nemen we contact met je op en kun je je definitief inschrijven.